WHOIS - DOMAIN VN.EDU.VN

vn.edu.vn : Record found !
STATUS : ACTIVE
Issue Date : 23/08/2012
Expired Date : 23/08/2014
Owner Name : Ông Võ Văn Khanh
Owner Trade Name : 205186033
Address : sô 10 Nguyễn Thị Bảy, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng
DNS : dns20.fpt.vn - 118.69.194.94 ; dns19.fpt.vn - 118.69.194.49 ;
Registrar Name : Công ty TNHH Một thành viên Viễn thông Quốc tế FPT (FTI)